• ro
  • en

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE ÎN PARTENERIATUL ESTIC

În perioada 27-28 iunie 2016 în orașul Tbilisi, Georgia  a fost organizat o ședință de lucru cu privire la Platforma pentru evaluare în Știință, Tehnologii și Inovare. Evenimentul a fost organizat de către Fundația Națională pentru Știință a Georgiei. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai șase țări din cadrul Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina. Evenimentul a subliniat interesul de a dezvolta acțiunile și responsabilitățile partenerilor pentru implementarea acțiunilor identificate de comun interes.

Scopul întrunirii a fost de a facilita sustenabilitatea viitoarelor activități legate de implementarea platformei de evaluare pentru știință, tehnologie și inovare pentru țările din Partenerialul Estic, de a permite schimbul bazelor de date a experților, a oferi schimbul de experiență în organizarea procesului de evaluare a propunerilor de proiecte de cercetare, întări capacitățile manageriale în domeniu și a informa țările partenere despre apelurile deschise și practica de organizare  a procesului de evaluare a propunerilor de cercetare la nivel național.

Evenimentul a fost deschis cu discursurile de salut ale dlui Aleksandre Jejelava, ministrul educației și științei al Georgiei și dnei Marine Chestavili, directorul general al Fundației pentru Știință Națională Shota Rustaveli. Vorbitorii au invocat importanța evenimentului și necesitatea acestuia în ridicarea performanței instituțiilor preocupate de evaluarea propunerilor de proiecte de cercetare din sfera științei și inovării, precum și în organizarea concursurilor de finanțare a proiectelor din sfera științei și inovării.

Lucrările întrunirii au continuat cu prezentarea informațiilor privind obiectivele, scopurile și realizările proiectului IncoNet Eastern partnership finanțat de EU, de către administratorii acestuia. Au fost aduse la cunoștință acțiunile desfășurate în perioada anilor 2014-2015 și acțiunile identificate pentru realizarea acestora în anul 2016, precum și necesitățile de continuitate a acțiunilor comune în vederea fortificării rezultatelor proiectului european IncoNet Eastern partnership și a activității instituțiilor partenere.

Reprezentanții statelor participante și-au împărtășit experiența în domeniul evaluării propunerilor de proiecte, au făcut fiecare propuneri și sugestii cu privire la evaluarea propunerilor de proiecte în cadrul Parteneriatului Estic și a consolidării cooperării în acest domeniu. Experiența Republicii Moldova în acest domeniu a fost prezentată de dna dr. Viorica Boaghi, directorul Consiliului Consultativ de expertiză; dna. Dr. hab.  Aurelia Hanganu, secretar științific general al AȘM; dl. Cuciureanu Gheorghe, reprezentat al IDSI.

Una din obiectivele proiectului IncoNet EaP a fost modelarea unui Acord de Înțelegere  pentru cele mai active agenții/instituții preocupate de evaluarea și finanțarea proiectelor din sfera științei și inovării. În vederea formulării Acordului au fost desfășurate în perioada anilor 2014 – 2015 două ședințe de lucru și stabilite în comun conținutul acestuia.

Acordul de Înțelegere presupune un semnal pentru Statele membre ale Uniunii Europene,  ce demonstrează interesul Parteneriatului Estic de a coopera diverse activități comune, precum:

  • Schimbul de evaluatori pe anumite teme de cercetare;
  • Stabilirea unei baze de date comune de evaluatori
  • Utilizarea baze de date comune de evaluatori
  • Ridicarea calității procesului de evaluare a proiectelor de cercetare
  • Schimbul practicii folosite de agențiile de evaluare și finanțare a proiectelor de cercetare
  • Dezvoltarea de acțiuni comune cu agenții similar din spațiul european
  • Fortificarea capacității de organizare și desfășurare a procesului de evaluare etc.

Evenimentul a fost încheiat cu semnarea Acordului de Înțelegere între Parteneriatul Estic cu privire la Platforma pentru evaluare în Știință, Tehnologii și Inovare.