• ro
  • en

Conferinţa de presă „Cine va decide soarta proiectelor ştiinţifice anunţate de Academia de Ştiinţe a Molvei pentru anii 2015-2018?”

La 19 august 2014, ora 10:00, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, Sala Argintie (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1) va avea loc Conferinţa de presă cu genericul „Cine va decide soarta proiectelor ştiinţifice anunţate de Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2015-2018?”.

Conferinţa va fi susţinută de dna Elena Zamşa, vicedirector al Centrului pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative şi dna dr. Viorica Boaghi, director al Consiliului Consultativ de Expertiză.

În cadrul evenimentului, responsabilii acestor două instutuţii vor prezenta informaţii despre procedura de depunere a propunerilor de proiecte, numărul de proiecte recepţionate, criteriile de eligibilitate, numărul de proiecte eligibile şi respectiv, neeligibile, organizarea şi desfăşurarea procesului de expertiză.

Amintim în acest context, că în perioada 9 iunie - 28 iulie 2014, Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative a organizat concursul propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2018, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării.

Actualmente, propunerile de proiecte sunt supuse procesului de expertiză de către Consiliului Consultativ de Expertiză.

Eugenia Tofan, 
Centrul Media al AŞM