• ro
  • en

Anunț privind desfășurarea concursului de ocupare a funcției vacante de cercetător științific

Anunț privind desfășurarea concursului de ocupare a funcției vacante de cercetător științific în cadrul Instituției Publice Consiliul Consultativ de Expertiză

Cerințe fată de candidați:

Studii: Superioare de specialitate, deținerea diplomei de master și doctor va constitui un avantaj

Experiență profesională: preferabil în sectorul public, cercetare

Aptitudini profesionale:

1. Cunoașterea legislației naționale din domeniul de cercetare;

2. Cunoașterea limbii de stat, si cel puțin a unei limbi de circulație internațională;

3. Abilități de operare PC (Word, Excel, internet) la nivel avansat.

Condițiile de muncă:

1. Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00.

2. Condiții de muncă excelente într-o echipă dinamică și inovativă;

3. Posibilități de promovare și instruire continuă, inclusiv prin comunicare cu mediul academic și științifico-didactic național și internațional;

Sarcini de bază:

1. Participă la organizarea și desfășurarea procesului de expertiză;

2. Negociază contracte de prestare a serviciilor cu experții independenți;

3. Menține comunicarea cu experții independenți selectați în scopul derulării adecvate a expertizei;

4. Participă la analiza și elaborarea sistemului de indicatori care stau la baza evaluării proiectelor, racordat la sistemul de indicatori internaționali;

5. Participă la formularea concepțiilor privind modul de organizare și efectuare a expertizei;

Se v-a da preferință persoanelor cu experiență de muncă în sectorul public. Persoanele pensionare vor fi angajați în bază de contract pe o perioadă  determinată, cu posibilitatea de prelungire.

Solicitanții sunt rugați să trimită CV-ul și alte acte relevante la adresa: cc.expertiza@gmail.com și se pot adresa telefonic la nr. 022 272791 pentru programarea unui interviu sau eventuale întrebări. Concursul v-a fi deschis până la data de 20 iulie 2016.