• ro
  • en

286 de proiecte de cercetare au fost depuse pentru finanţare din buget

La data de 4 august 2014

286 de proiecte pentru expertizare în privinţa finanţării din resursele bugetare oferite în acest scop pentru anii 2015-2018 au fost  acceptate de către Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Costul tuturor proiectelor înaintate este de 328,5 milioane de lei, pe când suma alocată din buget se cifrează la 266 de milioane, potrivit IPN.

Elena Zamşa, vicedirector al Centrului pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, a comunicat, într-o conferinţă de presă, că doar 2 propuneri de proiect au fost declarate neeligibile pentru concurs. 97 de proiecte prevăd cercetări fundamentale, iar 189 vizează cercetări ştiinţifice şi aplicative. Proporţia de finanţare e de 30% pentru cercetările fundamentele şi 70% pentru cele aplicative.

Viorica Boaghi, director al Consiliului Consultativ de Expertiză, a comunicat că deja a început expertizarea proiectelor. Procesul va dura până la 15 octombrie. În acesta vor fi antrenaţi experţi din societatea civilă, autorităţi publice, reprezentanţi ai  mediului academic din ţară şi de peste hotare.