• ro
 • en

Acte Normative

Acte normative de bază:

 1. Hotarârea CSȘDT AȘM nr. 180 din 30.04.2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de expertiză a proiectelor din sfera știintei și inovării și documentele aferente
 2. Hotărîrea CSŞDT AŞM nr.141 din 16.06.2014, cu privire la criteriile de evaluare a proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării
 3. Legea nr. 259 din 15.07.2004 privind Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
 4. Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 08.09.2014 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014

Acte normative facultative:

 1. Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare
 2. Hotărărea Guvernului nr. 222 din 28.04.1993 Cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice, didactice membrilor Comisiei Medicamentului şi altor comisii de experţi
 3. Hotărîrea Guvernului nr. 12 din 17.01.2008 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale acordate rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţilor incubatoarelor de inovare
 4. HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013–2020
 5. STRATEGIA INOVAŢIONALĂ a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”
 6. Acord de colaborare dintre IPCCE a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţămîntului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării din România